loading...

ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน เผยกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

loading...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงกำหนดการการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้…

เดือนเมษายน 2562

– วันที่ 6 เมษายน จะเป็นวันพิธีพลีกรรมตักน้ำทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

– วันที่ 8-9 เมษายน จะมีพิธีปลุกเสกน้ำทุกจังหวัดพร้อมกัน

– วันที่ 18-19 เมษายน จะเป็นการปลุกเสกน้ำรวมที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่งต้องเป็นน้ำสะอาด ต้องมีการพิสูจน์ คัดกรองอย่างดี เป็นน้ำที่บริสุทธิ์และเป็นมงคล เพื่อใช้ในพระราชพิธี

วันที่ 22-23 เมษายน จะเป็นพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ

เดือนพฤษภาคม 2562

– วันที่ 2 พฤษภาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงด้วยพระองค์เอง

– วันที่ 3 พฤษภาคม เชิญพระสุพรรณบัฏเข้าวัง ประกาศการบรมราชาภิเษก โดยจะมีคณะรัฐมนตรีร่วมด้วย

– วันที่ 4 พฤษภาคม จะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงค่ำ ตั้งแต่การบรมราชาภิเษก การถวายพระพร ประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ เฉลิมพระแท่นบรรจถรณ์

– วันที่ 5 พฤษภาคม ช่วงเช้าจะเฉลิมพระปรมาภิไธย ขณะที่ช่วงเย็นเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

– วันที่ 6 พฤษภาคม เสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า

ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีมติให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เป็นวันหยุด เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยดี

ขอบคุณ สปริงนิวส์

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...